Articles in this section

Exchangers Hub Vietnam

12/12/2019

Đội ngũ Exchanger-Hub-Việt-Nam được xác minh danh tín(kyc), uy tín và ký quỹ bảo hiểm giao dịch tại Urabit, mmo4me... Làm thế nào để trở thành một Exchangerxem phần hướng dẫn giao dịch theo từng exchanger!

Autoex ($1,500) Mua/bán ngay với Autoex

     • Urabit's username: AUTOEX
     • Perfect money account: U6388977( autoex)
     • Bank account: [VCB, TCB, ACB, CTG, DAB + 30 banks]

     TuanNguyen2110 ($1,500) Mua/bán ngay với TuanNguyen2110

     • Urabit's username: URABIT
     • Perfect money account: U20004787 (ndmt2110)
     • Bank account: [VCB,TCB +30 bank]

     Webkiemtien24h ($2,000) Mua/bán ngay với Webkiemtien24h

     • Urabit's username: WEBKIEMTIEN24H
     • Perfect money account: U3803496 (Webkiemtien24h)
     • Bank account: [VCB, TCB, ACB, CTG, DAB + 30 banks]

     Giangbinhthuan ($1,500) Mua/bán ngay với Giangbinhthuan

     • Urabit's username: GIANGBINHTHUAN
     • Perfect money account: U8284242 (giangbinhthuan)
     • Bank account: [VCB, TCB, ACB, CTG, DAB +30 banks]

     Ducmmo8x ($2,000) Mua/bán ngay với Ducmmo8x

     • Urabit's username: DUCMMO8X
     • Perfect money account: None
     • Bank account: [VCB, TCB, ACB, CTG, DAB]

     Cuipap1984 ($2,000) Mua/bán ngay với Cuipap1984

     • Urabit's username: CUIPAP1984
     • Perfect money account: U8160850 (cuipap1984)
     • Bank account: [VCB, TCB, ACB, CTG, DAB +30 banks]

     Gameplayer ($1,000) Mua/bán ngay với GamePlayer

     • Urabit's username: AMONIAC
     • Perfect money account: None
     • Bank account: [VCB, TCB, ACB, CTG, DAB +30 banks]

     Duongchuot ($2,000) Mua/bán ngay với Duongchuot

     • Urabit's username: DUONGCHUOT
     • Perfect money account: Updating... (Duongchuot)
     • Bank account: [VCB, TCB, ACB, CTG, DAB + 30 banks]

     Ngocduchhbg ($1,500) Mua/bán ngay với Ngocduchhbg

     • Urabit's username: NGOCDUCHHBG
     • Perfect money account: Updating
     • Bank account: [VCB, TCB, ACB, CTG, DAB +30 banks]

     PS: Chúng tôi là một đội ngũ đam mê và giàu kinh nghiệm, am hiểu về chính trị và tài chính, được hậu thuẫn vững chắc bởi các nhà đầu tư. Giúp các bạn giao dịch mua bán nạp rút 1 cách nhanh chóng bằng VND qua >40 ngân hàng trong nước. Phương Châm "MUA CÓ TẦM - BÁN CÓ TÂM"